REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.cintamed.pl/, prowadzony jest przez firmę

Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 5252579338, REGON 147028272, adres siedziby:

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa. Adres e-mail: info@cintapunto.com, nr telefonu +48 880-201-998.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem cintamed.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Działalność prowadzona jest na terenie Polski.
3. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji konta w sklepie adres e-mail wiadomość dotyczącą zamówienia.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
6. Do zakupów w sklepie internetowym cintamed.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zarejestrowanie konta w sklepie cintapunto.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą sklep cintamed.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego cintamed.pl.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
5. Wszelkie dane, jakie są gromadzone podczas obecności klientów na naszej witrynie wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów statystycznych tak, aby lepiej poznać i dostosować się do preferencji klientów. Zebrane w procesie rejestracji dane klientów służą wyłącznie do realizacji zamówień, a także do prezentacji oferty handlowej firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sklepu cintamed.pl. Dane te nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
W przypadku rezygnacji z bycia zarejestrowanym członkiem sklepu cintapunto.pl, wszystkie dane klienta zostają wykasowane z naszego systemu. Z członkostwa w sklepie cintamed.pl można zrezygnować zgłaszając nam taką dyspozycję e-mailem.

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
2. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do weryfikacji składanych zamówień.
3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
4. Zamówienia w sklepie można składać poprzez formularz na stronie cintamed.pl
5. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. 
6. Wszystkie zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 31 dni. Nie ma możliwości zrealizowania zamówienia z odbiorem w sobotę.
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o terminie realizacji zamówienia.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę, które było następstwem Siły Wyższej, nastąpiło z winy Usługobiorcy lub wskutek nieprzestrzegania przez Usługobiorcę przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, albo było spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie miał wpływu.

Definicja:
Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne wobec podmiotu dotkniętego przez Siłę Wyższą, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, akty władzy państwowej (w tym służba celna) lub samorządowej.

V. CZAS WYSYŁKI, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA
1.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w biurze handlowym firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844, Warszawa lub w innej placówce.
2. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na właściciela sklepu.
3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zamawiającego, koszty wysyłki i zwrotu do nadawcy ponosi zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki firma Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje zamawiającego e-mailem o poniesionych kosztach wysyłki, które zamawiający zobowiązany jest uiścić na konto firmy Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 7 dni. W przypadku nieuiszczenia należnej kwoty zaległość do ściągnięcia przejmuje firma windykacyjna. Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.
4.Przy zakupie za pobraniem towar wysyłany jest w terminie do 31 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Przy opcji przelewu na konto, towar wysyłany jest w terminie do 31 dni roboczych po skończeniu produkcji.
5.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
6.W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Przesyłki realizowane przez Pocztę Polską dostarczane są w ciągu 2-5 dni roboczych. Dostawa firmą kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Cinta Punto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
7.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu.
8.Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
9.Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie w następujące sposoby:
9.1. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu Platnosci.pl– płatność karta płatniczą lub tzw. Szybkim przelewem. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez DOT PAY, która gwarantuje jej bezpieczeństwo.
9.2. za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru;
9.3. płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy Operatora portalu,
9.4. Formę dostawy wybiera kupujący podczas składania zamówienia.